خدمات مهندسی:

P.S.B با ارائه راهکارهاي جامع مهندسي و به کارگيري فن­آوري­هاي نوين و تکنولوژي پيشرفته در صنعت پايه گذاري شده است.

گروه مهندسي شرکت پتروصنعت بازدار ایرانیان با بهره گیری از کادر اجرایی و علمی مجرب به ارائه خدمات مهندسی مبتني بر دانش روز دنیا، در کليه سطوح می پردازد. گستره این خدمات شامل مطالعات، بررسي­هاي ميدانی، طراحي سيستم کنترل و مديريت خوردگي ، طراحي سيستم پايش خوردگي ECDA ،طراحي سيستم هاي حفاظت کاتديک خطوط لوله انتقال و سازه هاي زير زميني و دريايي و در سطوح بالاتر طراحي کامل سيستم کاتديک و کننرل خوردگي يک پلنت پالايشگاهي و پتروشيمي به همراه کليه زير مجموعه ها و واحدهاي جانبي و غيره می باشد.

گستره خدمات مهندسي

 • حفاظت کاتديک شامل مطالعات ميداني،طراحي و راه اندازي و تست سيستم حفاظت کاتدی
 • مطالعات خوردگي و FAILURE ANALYSIS
 • مديريت خوردگي
 • بازبيني طراحي هاي موجود
 • مطالعات محيطي، مطالعات خاک و بررسي هاي ميداني( site survey)
 • طراحي فرآيند و سامانه کنترل خوردگي در تمامي صنايع
 • سيستم هاي حفاظت کاتديک با امکان پايش از راه دور
 • ارزيابي و رفع عيوب سيستم هاي کاتديک موجود
 • سيستم هاي کاتديک با منابع و انرژي هاي سبز
 • ممانعت کننده­هاي خوردگي
 • برنامه پايش مستمر ECDA
 • آموزش و بهره برداري
 • تشخيص ، آناليز و کنترل جريانهاي سرگردان و AC Corrosion