پايش و ارزيابي سيستم حفاظت کاتديک

P.S.B به کمک فن­آوري هاي روز دنيا و آموزش مستمر خدمات زير را در جهت بررسي و پايش سيستم کاتديک، وضعيت و کارايي پوشش ، عيب­يابي و رفع عيوب احتمالي ارائه ميدهد:

  • ثبت سريع داده ها توسط دستگاه ديتالاگر مدل سال 2016 ساخت آمريکا
  • DCVG و ACVG
  • CIPS
  • ECDA
  • بررسي و ارزيابي پوشش

Data Logger و ثبت سريع داده ها

ثبت سريع پتانسيل سازه نسبت به الکتروليت با نمونه گيري بيش از 50 عدد در ثانيه و به کمک دستگاه MC miller مدل  2016  ساخت آمريکا، اجازه مي دهد تا اطلاعات مفيدي مانند پتانسيل لحظه خاموش Instant off ، IR drop، پتانسيل لحظه روشن Instant on، پروفايل پتانسيل در طول زمان از چند ميلي ثانيه تا چندين روز و ماه بصورت 24 ساعته امکان پذير باشد.

دستگاه Data logger مجهز به Interrupter جريان و GPS به منظور هماهنگ سازي و ثبت پتانسيل لحظه خاموش با کمترين اختلاف ممکن و با دقتي در حدود 0/01 ميلي ولت داده هاي مربوطه را ثبت و ضمن نمايش آن بصورت نمودار، اطلاعات مورد نياز را نيز مشخص مي نمايد.