الکتریکال:

 • نصب ساپورت، سینی، لدر، کاندوئیت
 • کابل کشی های قدرت و کنترل
 • انجام سیستم های ارتینگ و لایتینگ
 • نصب و راه اندازی تابلوهای LV ، MV، HV و کنترلی و ترانس های قدرت
 • نصب سیستم های روشنایی، Telecom
 • ترمینیشن، سربندی، تست و راه اندازی سیستم های الکتریکال
 • راه اندازی، تعمیر، نگهداری، و بهره برداری پست های برق
 • نصب، تست و راه اندازی ایستگاه های GIS-DCS – 400/230/132/66/20KV

ابزار دقیق:

 • نصب ساپورت، سینی، لدر، کاندوئیت خط هوا، تیوبینگ
 • کابل کشی و ترمینیشن ابزار دقیق و FO
 • نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق شامل ترانسمیترها و سوییچهای فشار، اختلاف فشار، دما، سطح، آنالایزرها و ولوها و …
 • نصب و راه اندازی سیستم های F&G ، PDCS، ESD، UCP، JBهای ابزار دقیق و …
 • نصب و راه اندازی تابلوهای مارشالینگ و کنترل و تجهیزات مانیتورینگ اتاق فرمان
 • لوپ چک و I/O چک سیستم های کنترل و ابزار دقیق
 • وایر چک سیگنال های کنترلی از تجهیز به JB و JB به مارشالینگ و …