لیست پروژه های مهم انجام شده در زمینه حفاظت کاتدیک

کارفرمای اصلی سال

عنوان پروژه

ردیف
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) 1398

مشاوره و طراحی سیستم حفاظت کاتدیک پتروشیمی آپادانا

1
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران صنعت 1398

طراحی، نصب، تست، پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی آفسایت پتروشیمی دماوند

2
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران صنعت 1398

خرید سیستم حفاظت کاتدیک آفسایت  پروژه پتروشیمی دماوند

3
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران ساحل 1398

طراحی، خرید، اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مربوط به basin sheet pile حوضچه آبگیر پتروشیمی دماوند

4
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران ساحل 1398

خرید سیستم حفاظت کاتدیک مربوط به basin sheet pile حوضچه آبگیر پتروشیمی دماوند

5
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران ساحل 1397

اجرای عملیات سیویل  آبکیر پتروشیمی دماوند

6
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران ساحل 1397

اجرای سیستم حفاظت کاتدیک شمع های آبگیر پتروشیمی دماوند

7
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران ساحل 1397

عملیات سیویل، حفاری، تهیه و نصب بتن basin sheet pile پتروشیمی دماوند

8
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران ساحل 1397

خرید تجهیزات اجرای عملیات حفاظت کاتدیک آبگیر پتروشیمی دماوند

9
IEI 1397

طراحی، تامین و تولید اقلام، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم کاتدیک پتروپالایش کنگان واحد C2 Recovery-خطوط لوله

10
IEI 1397

طراحی، تامین و تولید اقلام، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم کاتدیک پتروپالایش کنگان واحد Utility

11
پترو پایدار ایرانیان 1396

تست پوشش و PCM برای خط لوله فاز 13

12
پترو سینا 1396

تست پوشش و PCM برای خط لوله فاز 22-24

13
پالایشگاه لاوان 1396

طراحی، خرید و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک پترو پالایش لاوان (EPC)

14
مارون کاران 1396

تست پوشش به کمک PCM+

15
پترو پارس آبادراهان POGC 1396

طراحی، خرید و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله 32 اینچ فاز های 12 و 14

(EPC)

16
مپنا 1396

تست پوشش خط لوله فاز 19

17
مهندسی و توسعه نفت 1396

طراحی، خرید و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله 12 اینچ پروژه یاران جنوبی

18
IEI 1396

طراحی ، خرید و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک پتروپالایش کنگان- C2Recovery – مخازن

19
پتروشیمی دماوند- خاتم الانبیاء عمران ساحل 1396

اجرای عملیات حفاظت کاتدیک – FFPS1 پتروشیمی دماوند

20
پتروپارس آباد راهان پارس 1396

خرید و اجرای سیستم برق و ابزار دقیق خط لوله گاز ترش فاز 14 به فاز 12

21
عمران ساحل 1396

سیستم حفاظت کاتدیک FFPS1 پتروشیمی دماوند

22
IEI 1396

طراحی ، خرید و نصب  سیستم حفاظت کاتدیک پتروپالایش کنگان – مخازن ذخیره 8 گانه (EPC)

23
آریا SGS 1395

تست پوشش خطوط لوله 48 اینچ پالایشگاه فجر جم به روش DCVG , CIPS

24
تاسیسات دریایی ایران 1395

تست پوشش خطوط لوله 32 اینچ فاز 17 و 18 پارس جنوبی به روش DCVG , CIPS

25
پالایشگاه سرخون و قشم 1395

ارزیابی جامع، ارائه راهکار اصلاحی و اصلاح سیستم حفاظت کاتدیک پالایشگاه سرخون و قشم (EPC)

26
مپنا- نیر پارس 1395

بررسی سیستم حفاظت کاتدیک خط 48 اینچی فاز 19 (EPC)

27
پتروپارس- گاز منطقه 10 1395

طراحی ، خرید و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و پوشش خط انشعاب فاز 12 ( EPC)

28
مؤسسه عمران ساحل 1395

طراحی ، خرید و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط آب آتش نشانی پتروشیمی دماوند(EPC)

29
آریا SGS 1395

سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله 48 ناز و کنگان

30
فراب، ناردیس و POGC 1395

طراحی ، خرید و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک پروژه میعانات گازی عسلویه (EPC)

31
قرارگاه خاتم 1395

طراحی ، خرید و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک پروژه پتروشیمی دماوند(EPC)

32
فراب ناردیس 1395

سیستم حفاظت کاتدیک پروژه پتروشیمی بوشهر

33
تسکو 1394

بازبینی مجدد سیستم حفاظت کاتدیک انبار قشم

34
پتروپارس 1394

نصب سیستم حفاظت کاتدیک مخازن کندانس فاز 12

35
پیدمکو 1394

سیستم حفاظت کاتدیک پتروشیمی ایلام

36
پتروپارس فاز 19 1394

سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله بین فازی فاز 12 و 19 به طول 14 کیلومتر

37
قرارگاه خاتم الانبیاء 1394

سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله انتقال آب به شهرستان جم

38
پتروشیمی دماوند 93-94

سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله پتروشیمی دماوند

39
پتروپارس/ POGC 90-94

نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله درام های دفنی و مخازن ذخیره روزمینی فاز 12 EPC2 پارس جنوبی

40
IPMI/POGC 90-94

نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله درام های دفنی و مخازن ذخیره روزمینی فاز 14 پارس جنوبی

41
پتروسینا/ POGC 90-94

نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله درام های دفنی و مخازن ذخیره روزمینی فاز 22-24 پارس جنوبی

42
پتروپارس/ POGC 90-95

نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله درام های دفنی و مخازن ذخیره روزمینی فاز 12 EPC1 پارس جنوبی

43
پتروپارس/ POGC 90-94

نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله درام های دفنی و مخازن ذخیره روزمینی فاز 12 EPC3 پارس جنوبی

44
پتروپارس/ POGC 88-93

نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن میعانات گازی فاز 12 پارس جنوبی EPC1

45
هیربدان/ پتروپارس 85-88

سیستم حفاظت کاتدیک- فازهای 6، 7 و 8

46

لیست پروژه های مهم انجام شده در زمینه برق و ابزار دقیق

کارفرما

موقعیت پروژه سال شرح پروژه

ردیف

پتروپارس هیربدان

فازهای 6-7-8 عسلویه 85 نصب تابلوهای Protection, AVR- نصب ترانس 144 MVA، نصب سیستم روشنایی، ارتینگ، کابل کشی، کانکشن سیستم اطفاء حریق- نصب تجهیزات ابزار دقیق

1

پتروشیمی شیراز/پگاه نیرو

شیراز 85 خرید، کابل کشی، کانکشن سینی و ساپورت و روشنایی

2

پتروپارس هیربدان

نیروگاه گازی فازهای 6، 7 و 8 عسلویه 86 نصب تابلوهای LV,HV, MV نصب سیستم های روشنایی- PA/GA، تلفن، ارتینگ، کابل کشی، کانکشن سینی و ساپورت 3

هیربدانOIEC/

فازهای 9 و 10 عسلویه 87 نصب تابلوهای HV, Lighting, Protection , AVR – نصب ترانس 100 MVA – نصب سیستم های روشنایی، ارتینگ، کابل کشی، کانکشن سینی و ساپورت

4

انرژی هسته ای/ پتونیا اصفهان 87 نصب سیستم های ارتینگ و صاعقه گیرکارخانه FMP

5

پتروشیمی مبین/ تدبیر بنا

عسلویه 87 نصب سیستم های ارتینگ، روشنایی و اطفای حریق جهت 24 انبار و کارگاه 6
مپنا/ نتن پتروشیمی مبین-عسلویه 87 نصب کامل الکتریکال 2 واحد توربین GR (شامل کابل کشی، کانکشن و نصب تابلو و ترانس، سیستمهای روشنایی و … )

7

کارخانه سیمان/ پتونیا

کرمانشاه 88 نصب سیستمهای ارتینگ مربوط به دو پست MV,HV 8
پتروپارس/ نصر-پتونیا فاز 12 کنگان 88-90 نصب و راه اندازی سیستم برق و ابزار دقیق مخازن کندانس

9

پتروپارس/ نصر-پتونیا

فاز 12 کنگان 89 نصب و راه اندازی سیستم برق و ابزار دقیق مخازن کوچک 10
پتروشیمی مارون/ ولکانیک کارخانه بازیابی اتان اهواز 89 نصب سیستم برق و ابزار دقیق خط لوله بین فازی

11

پتونیا/پتروسینا

فاز 22-24 90-92 نصب و اجرای ترانس سیستم حفاظت کاتدیک 12
پتونیا/پتروسینا فاز 22-24 91-92 اجرای سیستم برق و ابزار دقیق

13

پترو پارس/ کنسرسیوم نصر

فاز 12 کنگان 91 نصب سیستم برق و ابزار دقیق 14
پتونیا/پتروپارس فاز 12 91-96 کابل کشی برق

15

پتروسینا آریا/ پتونیا

فاز 22-24 91-93 نصب سیستم برق و ابزار دقیق 16
پترو پارس/ کنسرسیوم دایلیم- سازه – کیسون فاز 12 کنگان 91-94 نصب، خرید و راه اندازی سیستم برق و ابزار دقیق، EPC2

17

پترو پارس/ کنسرسیوم نصر

فاز 12 کنگان 91-94 نصب سیستم برق و ابزار دقیق 18
پتروسینا/ چاد – پتونیا فاز 22-24 92-93 نصب سیستم برق و ابزار دقیق فاز 22-24

19

پتروپارس/ آبادراهان

96 خرید و اجرای سیستم برق و ابزار دقیق خط لوله گاز ترش فاز 14 به فاز 12

20

سازمان برق

پتروشیمی مبین

شرکت نفت

شرکت مپنا

پتروشیمی غدیر

شرکت پالایش نفت

فازهای 2-3

فازهای 6-7-8

فازهای 22-24

سازمان آب

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان 85-97 –        راه اندازی Substation و تجهیزات برقی پالایشگاه فاز 22-24

–        تست و راه اندازی ایستگاه KV 132 GIS – DCS نیروگاه مبین

–        تست و راه اندازی ایستگاه KV 132 DCS نیروگاه هرمزگان

–        تست و راه اندازی ایستگاه KV 132 DCS نیروگاه پرند

–        تست و راه اندازی ایستگاه KV 20/ 132 GIS ، شیرینو در استان بوشهر

–        نصب، تست و راه اندازی واحدهای برق و بخار، آب، آب شیرین کن، آبگیر، جداسازی هوا، زباله سوز، پساب صنعتی و واحدهای آتش نشانی پتروشیمی مبین

–        نصب فالت رکورد دار در ایستگاه KV 230 دهنو (شیراز)

–        توسعه ایستگاه KV 400 شیراز

–        تعمیر و نگهداری واحدهای برق و بخار، آب، آب شیرین کنف آبگیر، جداسازی هوا، زباله سوز، پساب صنعتی و واحدهای آتش نشانی پتروشیمی مبین

–        کابل کشی و اجرای سرکابل واحد ASU – جداسازی هوا ( شرکت پتروشیمی دماوند)

–        تست کلید خانه – KV20 , KV6 پتروشیمی غدیر

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 20/66 ارسنجان

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 20/66 مجتمع گوشت فارس

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 20/132/230/400 چغادک در استان بوشهر

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 66/230 برازجان در استان بوشهر

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 66/230 گناوه در استان بوشهر

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 20/66 حاجی آباد داراب

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 20/66 گناوه 2 در استان بوشهر

–        سرویس و تصفیه روغن ترانس های شرکت پالایش نفت بندرعباس

–        مونتاژ ترانس های فوق توزیع و انتقال در شهرهای مختلف استان های فارس و بوشهر

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 20/66 برازجان 3 در استان بوشهر

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 66/230 شیراز 2

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه ایستگاه KV 20/66 رستاق داراب

–        نصب، تست و راه اندازی توسعه پنجم ایستگاه KV 66/230 گناوه

–        تست و راه اندازی ایستگاه KV 20/66 شهر جدید صدرا(شیراز)

–        نصب ایستگاه  Kv 0.4/6 در فاز 2 و 3 پارس جنوبی

–        نصب تجهیزات اندازه گیری در ایستگاه های مختلف استان های فارس و بوشهر

–        همکاری با گروه تست عایقی فشار قوی (HI POT) دانشگاه تهران

–        اصلاح پیکربندی رله های توربین ژنراتورهای گازی فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی جهت ارتباط با سیستم DSC با همکاری شرکت هیربدان

–        اصلاح پیکربندی و تنظیمات حفاظتی رله های مربوط به ترانس های شرکت پتروشیمی مهر

21