آدرس دفتر مرکزی:

شیراز، بلوار سیاحتگر، خیابان ایثارگران، ساختمان عرفان، واحد اول

تلفن: 38317865 (71+)

 7178660 917 (98+)

 ایمیل: info@psbco.co

ارتباط با واحد فروش:

تلفن: 3981145 936 (98+)

ایمیل: sale@psbco.co

 

 

 

فرم تماس با ما: